2016/02/19

mahimong
moingon ka nga
matinud-anon ang
adlaw
masinabtanon ang
bulan
amigohon ang mga
bitoon

mahimong moingon ka
nga gimahal ka nilang tanan
sama sa imong
pagmahal nimo kanila

tagai sab og gamay nga
gintang
ayaw palabii ang imong
pagtoo
tagai og gamayng luna
diha sa
pagkasayop

dawata ang kamatooran
nga wala silay kasingkasing
nga kining
tanan gibuhat lamang nila
tungod sa
balaod sa kinaiyahan

nga og sila pa
trabaho lang kini
walang personalan

tagai og lugway ang
pagbudhi
ang pagkalayaw 
ang kakapoy
ang kapuol 

tagai og kahupay nga
usahay kining
tanan binayran lang og
walay labot ang tagdumala
o ang estasyon

Panginhas dire