2016/11/24

ang mga kamatooran

nagpakita ug duha ka nawong
dayon gidugangan pa gayod
hangtod nga napuno ug daghang
nawong ang gamayng lawak sa
kangitngit diin ang ilang giingon
nga kamatooran mitago, giayog
tuok, sahay papahulayon, dayon
sagpaon na usab, unya sa dihang
gipasiga ang suga, gihadlok, nga
kon dili mopahiyom, o magpaka-
aron-ingon nga malipayon, 
padayonan na gyod ug patay.

Panginhas dire