2016/11/14

kusisang.....

gisulayan nato ug pangita ang mga pulong
aron unta makita nato ang kabag-ohan sa tanang
mga daan,

kadtong katreng guba ug mga alugnan nga gisi
diin ang mga doldol nagkatuagsa unya pag-abot
sa iring ug hangin mipalid sa kagubot sa tibook
lawak,

litokon nato kini sama sa pagpilo sa habol, sa
paghipos sa banig nga morag tabakong nilikit ni
tatay, dahon sa lomboy, gihapnig nga nipa atop
sa kusina nga nagtulo atong isang semana pa,

sakit na kaayo ang atong mga kasingkasing ning
ngil-ad nga kamatooran, dili na kinahanglang 
maghimo pa kitag laing mga punyal aron atong
iluba sa atong kaugalingon, mas buang pa kita sa
mga buang nga naghubo sa merkado unya walay
kaulaw sa mga ulat sa sampot sa walay hugas nga
dalikdik sa bukton sa kamot sa kuko sa tudlo.

gusto nakong sangpiton ang mga panganod 
ipapilit nako sa kisame, linglahon ang adlaw
aron isuga nako sa kusina karong gabhiona nga
atong gipangita ang bulad nga gikawat sa itom
nga iring nga nalaphawan ni nanay ug ininit 
niadtong kita mitapot pa daw mga tuko didto
sa atong mga higdaanan nga nanimahong ok-ok
nga napidyat sa dakdakan sa atong labandera
nga misibat sa imong sabon ug kabo adtong 
lunes diin mibunok ang ulan sa atong kalisang.

Panginhas dire