2016/11/26

sa imong impyerno

sa pag-abot nimo
gilibot sa imong mata ang
kadak-on ug kalapdon sa balay

mga lingkoranan nga tugas nga karaan
gasinawsinaw sa matag-adlaw gitrapohan
sa hagdanan pasaka sa ikaduhang undana
sa lamesa nga puno sa pagkaon
abi mo ug mao na kadtong tanan

apan sayop ka, buang ang namuyo
sa maong balay
ang tiguwang nga babaye nga inahan
kuno kadto nagkaon ug tanod
ang igsoon lalaki nagdula sa gabas ug
martilyo siging gidokdok ug tabas
adtong gabok nga kahoy dapit
sa kusina

kadtong babaye nga imong gikaibgan
dili kasugakod ug sugilon kon unsay
nahitabo niadtong gamay pa siya samtang
gasulirat ang iyang mata sa dihang ang
iyang ig-agaw nga lalake nga taas ug barog
dunay gisuksok sa iyang alingagngag.

nakasakay ka na sa sakayang buslot.
matag adlaw gitapakan mo ang buslot
unya karong tuiga mao na ang ikadisinuybe
ka tuig sa imong tinipigang kabuang.

pit senyor, pit senyor walay hunong ang
imong pagsyagit didto sa tungatunga sa lawod
sa kalayo sa imong impyerno.

Panginhas dire