2016/11/04

ang mas bililhon

sa panahon
nga dili na ko ganahang
motingog

dili tungod sa
wala na akoy
ikapaambit

dili tungod kay
nahutdan na ko ug
pulong sa angay
untang ipaambit

nahadlok lang ako
nga basin ug duna na
usay akong
mapasakitan

lahi na sa una
nga gusto nakong
isulti dayon kon unsa
ang tinood

karon ang atong
panaghigala 
bililhon na man god
kaayo

sahay gani
dili ka na kakita bisag
usa 
sa usa ka gatos diha
sa imong 
hunahuna

maong gidapigan ko
una ang
pagpakahilom kaysa
duslakon ako sa
punyal sa
tumang kamingaw

Panginhas dire