2016/11/04

kalahian

lahi ang kwarta
nga gastohon aron 
itambal sa imong
sakit

lahi sab kadtong 
imong gibahig para
sa sunod nimong
bakasyon sa bohol

managlahi kining
mga kwartaha
bisan ug ang mga nawong
diha sa papel
mao ra

lahi ang kwartang
nadawat sa 
gigutom

lahi sab tong gidawat
sa nanghulga

bisan ug  managsama
ra ang ilang mga nawong

Panginhas dire