2016/11/06

usa ka laing bitoon

didto sa lawak nga
atong tagoanan
ako kang gibalikan

bisag sakit hunahunaon
kining akong kamingaw

bisan anaa ka sa akong
mga bukton

bisag ako pang kusgon
ug sulti kinsa ako

wala gihapon sa imong
mga mata ang bitoon

anaa ang kangitngit ang
kahanap sa gabon

sa imong mga kamot gibati
ko ang tumang kabugnaw

makililimos ako bisan
asang luna ning akong

kalibotan nga bisan
sa kagamay sa lawak

milanab man ang tumang
kahaw-ang

ang akong kasingkasing
napuno sa akong ihatag

nga kalipay apan ang
modawat unta niini kanunay

mang mibalibad
lahi ang gihandom sa 

kanunay atua ang iyang
balay nga habog sa

bungtod nga kanunay 
misulay sa paghalok sa

iyang tinagoan nga bulan
usa ka laing bitoon.

Panginhas dire