2015/05/10

dili ba si mama?

kadtong awit nga nagpatulog
sa bata,
kadtong hapuhap sa likod sa
hilanat,
kadtong humot nga bag-ong
haong kan-on sa talad-kan-anan
kadtong tinan-awan nga nakasabot
nganong wa nimo mabuhat ang
angay untang buhaton sumala sa
sulti sa adlaw,
kadtong miuli sa balay gadalag
tinagboan gikan sa lungsod,
kadtong laylay sa bukton nga milahutay
hangtod sa kabuntagon
kadtong mga hunghong sa pangadyeon
matag kaadlawon
kadtong suga nga wala palonga
sa lawak sa kangitngit og katulogon
kadtong mga sugilanon kabahin sa
tawong lastiko, sa babayeng nakawatan og
pako, sa mga rapunzel, sleeping beauty,
cinderilla,
kadtong milaban kanimo samtang nasuko
kaayo si papa,
kadtong misekretog tunol sa unta gidili alang
kanimo,
kadtong ilang giingon nga koberdapeper,
nga konsintidor, nga molaban bisag sayop ka,dili ba si mama?

Panginhas dire