2015/05/24

gani ang imong ngalan wala na usab sa among listahan sa pagkaugmang sukad sa laing pamahaw

gisulayan ka nako og tudlo kon unsay
angayng buhaton

sama sa akong giingon ikaw ang
mopanaw sulod sa imong dughan
ikaw ang maghimo og sakayan og layag
imong paminawon ang hunghong sa hangin
imong bation ang giyagyag sa mga balod
sa kinabuhi
alang kanimo

daghan ka na ug gikuha kanako pinaagi sa dayag nimong
mga bakak
gabalik-balik ang mga pasalig
nga sa akong pagpakahilom gipalapos lang usab nako
sa pikas dunggan

gikan na ako sa maong panaw
og ang kinabuhi mismo ang nagtudlo kanako
kay patay na man ang akong
mga ginikanan

karon kay di ka man motoo
ang kinabuhi na usab mismo ang magtudlo kanimo kon unsaon

pahimangnoan ko ikaw nga ang kinabuhi isip usa ka magtutudlo
dili sama kanako

masakitan ka apan dili kini panumbalingon sa kinabuhi
kon dimalason
(maayo unta og dili lang kini mahitabo)
ang kinabuhi na mismo ang mokuha sa kinabuhi nga gitugyan diha kanimo

ang among makita mao na lamang ang imong kataposan
manghilak kami
apan ang kinabuhi walay luha
human niyag kuha kanimo
dili gani kini motingog

kay ang iyaha iyaha gayod
dili kini para imo

wala ka man god gihapon makat-on
nagpabilin ka pa man gayod diha sa salag
sa imong pagkabakakon

dili gani moabot ang kwarenta dias
mosibog na usab kami
sakay sa among baroto
og inig abot sa among kagabhion
papason na usab dayon namo
ang imong ngalan

ang imong bitoon sa langit
mawala na usab
ang bulan magpadayon sa iyang paglawig
og dili ka namo mahisgotan
gani ang imong ngalan
wala na usab sa among listahan
sa pagkaugmang sukad sa laing
pamahaw

Panginhas dire