2015/05/02

Lisod balikan ang kagahapon. Labi nga wala na kini diha.

si cesar miabot sa balay kagahapon,
mga alas dose kadto sa kaudtuhon

gipaghot siya sa among iro samtang gapaabot sa gawas sa balay
giaghat nakong mosulod aron siya makapahulay

aduna siya'y tuyo kanako kabahin sa iyang kinabuhi
bulag na siya sa iyang asawa nga dili na usab modawat kaniya
kagahapon lamang nadawat niya ang sulat nga siya human sa
beinte-ocho ka tuig isip empleyado sa usa ka opisina
putol na ang pusod tali kaniya, 

ang iyang tingog nag-iyak, ang iyang kamot nagkurog
nangayo og tubig aron motumar na usab sa iyang tambal
pangpakalma sa usa ka lalom og hapdos kaayong samad 
sa iyang kalag og lawas

(kaniadto, sa piskay pa ang iyang lawas, gibiyaan niya ang
iyang asawa tungod kay nakakita siya og mas labaw pa kaniya,
batan-on, seksi, maayong molaro sa katre, og sa matag gutlo
sa iyang kinabuhi, naghatag kini kaniya og kalingawan,

matag gabii makit-an si cesar sa imnanan dapit sa boulevard
kuyog sa iyang mga higala, kuyog sa sumsom og tagay sa 
kinabuhing piskay, trabahong dakog sweldo, kuyugan usab
sa pagpangurakot sa mga dili maareglo, 

wala magdahom si cesar nga anaa pa diay ang Dios naglantaw
sa iyang mga suhi nga binuhatan. Nakalimot lang seguro sa kon
unsay sakto og unsay sayop. Apan ingon ana ba gayod kaha ang
tinood nga lakaw sa palad? Dili ba nga anaa man ang anghel de
la guardia ang konsyensa, nga magpahimangno unta kon kanus-a
kita mawala?)

karon wala nay kapaingnan si cesar. Dili kami suod nga higala.
Wala sugod kami magtagay og magsumsom sa nindot nga mga
kan-anan, videokehan, suroyanan.

apan ngano kaha nga miari man si cesar sa balay? aron lang kaha
siya manamilit? Dili kaha niya kutloon na lang ang iyang kinabuhi
sama sa usa ka buwak nga wala na ang kahumo og kaanyag?

gipamati ko ang nag-iyak nga tingog ni cesar. Namati lamang ako.
Mao lamang gayod kana ang akong ikatabang kaniya.

Kaniadto gitudloan ko siya sa saktong buhaton, apan wala kini niya
gituman. Kaniadto ako siyang giingnan nga siya nawala sa dalan,
og kinahanglan na unta niyang balikan ang sakto og ligdong.

naghilom-hilom ako samtang karon nagtan-aw kaniya nga namupo
sa bunga sa iyang binuhatan. Usa ka bukag nga gaba. Usa ka sakong
pagbasol. Usa ka kamaligan nga kasakit. 

Gidagkotan ko ang kandila.Nangadye. Nangaliyupo nga unta sama kanako
maantos niya ang tanan. Kadtong akong giingon kaniya, sabat: kadtong dili
makapatay kanato, makapalig-on gayod.

Lisod balikan ang kagahapon. Labi nga wala na kini diha.

Gisulat ni cesar ang akong bag-ong giingon kaniya. Mibiya siya sa balay, pandong ang maong papel
batok sa nanikbas nga kainit sa adlaw.

Panginhas dire