2015/05/10

pamahala

kon makahisgot sila og
tulay
gikan ning atong gitindugan
paingon sa ilang
nahimutangan diin silang
tanan karon
naglantaw kanato nga kita
sama sa usa ka 
alom sa aping

kon makahisgot silag tulay
usa lang ka tulay
og wala nay lain nga kon
dili ka motubay
wala nay moabot sa pikas
bisa kinsa

gitagaan ka og kataposang 
adlaw
kon dili mo kini buhaton
gub-on nila ang tulay og
bisan kanus-a
dili na kini nila tukuron
pagbalik

nagpamati lamang kita
gidungog na ang atong 
kapildihan apan nagpamati
lamang kita

kon mahitabo na ang gisaad
sa adlaw
ablihan ta ang gipuy-an
sa atong tubig
og mokuyog kita sa sulog
sa baha
nga ang tinood nga ngalan
mao ang pamahala.

Panginhas dire