2015/05/02

sayaw una sa among kuskos

kita nga ania na  dinhi
naglingkod sa atong mga hayahay
nga trono
dili angay nga manghambog
nga kita hait og salabotan
lig-on ang mga tiil og bukton
ambongan, 
nga kita abtik sa pangwenta
dalayegon sa kaisog 

ako moangkon nga dili ako
angayan

kon nakasulod man ako ning
akong gingharian
salamat na lang sa pagbulig
ni Bathala sa akong
kapalaran

sa laing bahin
maingon nga kining tanan
naangkon
tungod kay natun-an na 
nato ang pagpuyok sa leon
nga nagbantay sa
ganghaan sa gahom

pila na kaha ang mga
taas og garbo nga iyang
natukob og nakaon?

maingon nga makamao na
kitang molitok sa 
gamhanan nga mga pulong
kay napaabli naman nato
ang bungtod nga pultahan

nahigala naman nato ang
hakog nga uwak
ang mangingilad nga
agila
ang kawatan nga kanding
ang way busganan nga
buaya
ang batan-ong bitin

maingon nga kining
tanan 
mahitungod lamang
sa swerte
dala ang gamay nga
pagpangarte
kuyugan sa kiting nga
kamas

kamong nahibilin diha
lantawa kami
kon angayan ba

andama ang dakong putos
sa inyong mga suka
apan samtang wala pa kini
mahitabo

sayaw una sa among kuskos
sabat lang usa sa among
mga karaang novena.

ayaw supaka ang leon
ayaw panaway sa buaya
ug undangi kog pangutana.

Panginhas dire