2015/11/25

sa lima ka adlaw lima ang
akong kasakit
madugangan pa gani sa
ikaunom
unya ang ikapito mapasalamaton
pa kay lagi
mao man kini ang gasa ni kristo
kanako

makatawa ko nimo nga maglantaw
nga sa lima usa lang ang imo
unya unsamanghitabo nga anaa ka
sa gawas sa balay nagligidligid diha
sa nataran tungod sa kahapdos
og kakatol

sa akong likod imo kong gitunglo
nga unta mamatay na ako og sayo
wa ka lang seguro masayod sa 
balaod sa mga tunglo og panghimaraot
kay sama sa pagtawag mo sa ngalan
sa imong gikapungtan didto sa kilid
sa bungtod mosumbalik man kini
og makapulo diha kanimo

ang sagbot kon mamatay man human
sa paglabay sa tulo ka kagabhion mosugod
na usab ug panggitib sa nataran
ang mga bata nga nagdula og dakpanay
gikalipay kini niya kon siya yatakan

Panginhas dire