2015/11/21

ang kotse 
kotse lang
kotse lang sa
imong yanong
panglantaw

wa ka masayod
sa kagabhion
sa pagbatog sa
bulan diha sa
atop sa sakayanan

wa ka masayod sa
pag-abot sa mga
alibangbang diha
sa lingkoranan

mga panghitabo
nga nakahimo nga
ang kotse dili kotse
lamang
kondili nahimo usab
kining dakong 
handumanan
tali sa kinawatkawat
sa duha ka mga sipat
nga dili gustong
magpaliwat
sa dula sa uwat-uwat

ang kotse dili lang
kotse
sa dihang
mibuto ang butete

Panginhas dire