2015/11/02

oo, tinood walay nag-ingon
walay namugos nga buhaton nimo kini
walay nag-awhag kanimo nga
pamation ang mga hunghong
ang mga gagmayng tingog diha
sa langob nga kanunayng gibasa
sa dahunog sa tinoloan sa 
bag-o lang miundang nga ulan
gikan sa agtang sa bukid nga
milusot sa mga ugat sa kakahoyan
sa ibabaw ning imong tagoanan,

apan ngano ba kaha nga dili man
malikayan ang imong pagpapamita
ang imong pagsulat sa tagsa-tagsa
ka mga pulong?

kon gasa man ugaling kini, paglipay
kon ugaling usa kini ka pagsulay o
pagmaldisyon kanimo, nan
paglipay lang gihapon

mahitabo gayod ang mahitabo
mao kanay panagna sa taklubo.

Panginhas dire