2016/08/09

alang kang A. nga nagmingaw unya nahadlok

ang kasingkasing
adunay bation nga kakulba
kon kini mopaingon na sa
iyang pag-inosara

matud pa ni amay karong
wala na si carlo
naghaguros ang iyang 
kasingkasing
gibati niya ang kahaw-ang
sa ilang lawak
diha sa nagpabiling kamingaw
sa inahan ngadto sa iyang
anak

sa akong kabahin
naandan ko na kini kanang
panaw nga ikaw rang usa
unya wala kay kamot nga
kahawiran kon ikaw madagma.

"kinahanglan kini, ayaw gayod
kalimti" kay gikan ka didto, unya
karon ania ka hapit na makalimot
nga ang kaugalingon magpabilin
gayong usa ra hangtod na kini
sa kamatayon,

sa tunga-tunga sa panaw anaa
ang mga dayandayan, anaa ang
mga anak nga angkonon mong
imo ra, ang bana o ang asawa nga
imong gipakasama nga mga
muebles sa imong balay o mga
lamas sa imong gilutong putahe,
mga kurtina sa bentana,  mga
sinsilyo sulod sa imong pitaka,
habol sa imong katre, o alugnan
ba kaha nga kanunay imong 
gigakos sa paningkamot nga kini
magpabilin diha kanimo hangtod
sa kahangtoran,

"oi, walay molungtad" ayaw 
kalimti kini, matay-an ang puthaw
mogabok ang kahoy, makawat
ang mga tinidor ug kutsara,
abog-abogan ang mga muebles,
mahugno ang balay, ug labaw sa
tanan, ang tawo mamatay.

ayaw gayod kalimti, walay 
molungtad, wala gayod.

Panginhas dire