2016/08/18

sisyphus

palingkora ang kabug-aton
nagkinahanglang usab kinig pahulay
baliki ug aswat kon ang imong abaga
nagmingaw na sa iyang naandan

lakwon mo na usab ang angaton
lukdo nianang bato nga nakapamubo
sa imong liog nga nakapadagko sa
imong bagtak nga nakapalagot sa
imong duha ka ayuyok

inig abot nimo sa bungtod dayon 
nimog paligid balik sa bato paingon
sa patag diin maglantaw na usab
nimo ang mga pilosopo aron lantugian
sa makadaghan pa nganong ang
mga linya sa imong palad mao ra man
gihapon gikan sa imong pagkabata 
hangtod sa ikanapulo nimong kinabuhi.

ang ilang mga sinulat bahin kanimo
gibantog sa mga gisakit sa mga nawala
sa mga nakadawat nga ingon ani 
gayod diay ang kinabuhi: balik-balik,
walay undang, walay katarungan,
walay adtoanan, walay abtan.

Panginhas dire