2016/08/20

ang mga bayad

ang kabag-ohan
maningil gayod sa bayad
ang ubang mga mason
mangayo daan sa 
pasiuna

sama usab sa karpentero
sa mga manghakotay ug balas
ug graba
ang gitukod mong balay
magsugod sa kalabera
ang pondasyon nga balas
mangitag lig-on nga bukog
ang mga umaabot nga bongbong
mangayog unod ug panit
hangtod nga mataod ang atop
nimo nga bagang buhok
apil na niini ang dugo nga morag
pila ka pitsel nga tubig nga
imnon sa mga mangaswatay
sa kahoy, semento, sa mga
molansang, sa mga
moputol sa tag-as nga kahoy
nga milabaw sa imong
gusto nga sukod.....

Panginhas dire