2016/08/06

ang mga wala matuman....

kon balikan mo pagbasa ang
nahisulat
tungod kay kini gisulat man
sa kasingkasing
manumbalik ang tanan 

diha sa silaba ang larawan
sa ngabil
sa usa ka pulong ang nawong
sa gihigugma
unya kon mopadayon ka pa
sa garay sa mga pulong 
hinayhinaya lang kay didto
sa tumoy, sa katapusang
ginhawa nimo 
madungog ang agulo sa mga
wala matuman....

Panginhas dire