2016/08/27

mga sugilanon

alingiing,
nakaingon ka
ang hangin
mamatay sab,

busa walay
lihok ang mga
dahon sa kahoy,
tikig ang balahibo
sa sunoy,
hunong ang 
panimhot sa iro,
apil na ang
lihokan nga dila
sa bitin,

namaypay ang
kamot
sa dihang mihunog
mihawid 
sa laing kamot

ug didto gisugdan
ang bag-ong
sugilanon

kabahin sa 
patay nga hangin
sa putol nga
ginhawa

sa kataposan
nabuhi pag-usab ang
hangin
milihok ang tanan
nabuhi

nakalimtan ang
patay
sugod na usab
sa laing
sugilanon

Panginhas dire