2016/11/04

sa usa ka bulig

nagpahibalo sila nga
ang imong igsoong babaye 
nahimong tabian

dili na moundang ug
tabi didto sa ospital
diin siya gibantayan
ug gibisitahan sa iyang
mga higala ug kauban
sa opisina

(sud sa imong hunahuna
sayod ka nga duna silay
wala pa masulti kanimo)

(sud sa imong kasingkasing
nasayod ka nga siya daghan
kaayog mga kasakit nga
giluom lamang )

lisod dawaton nga sa usa
ka bulig aduna gayoy buang.

dunay nakasagbat, "ngano
ba kini siya nga bisag asa
man lang padulong?"

lisod gayod dawaton nga
wala na ang tumong.

ang imong igsoong lalaki
nagduda, nagduda sa duda.

gibalikbalik ang sugilanon
sama sa sakyanan nga di na
kamaong mohunong.

Panginhas dire