2016/12/22

alang sa mga naningkamot sa kalamboan sa nataran sa arte

ang tiglala sa
mga pulong

tigsyagit sa
kasuko

ang pintor sa
kaguol

ang skultor sa
kapait

ang tigsayaw sa
mga nawala

ang kantora sa
mga patay

ang tigyubit sa
mga bakak

ang labandero sa
inyong mga bulingon

ang tigpapa sa mga
kagid sa pader

ang tigtapak sa mga
kinutkutan

ang tigsalod sa mga
usik

ang tig-abre sa kaban
nga karaan

ang nagsunog sa
mga laya

ang tigtapok sa mga
bato

ang nagkupos sa
kinagod

ug uban pa ug uban pa
nga kagahapon milalin
na intawon

Panginhas dire