2016/12/30

diha sa imong kalibotan

ipadungog sa kalibotan ang 
gusto niyang madungog. kon
mahimo mo kini, higugmaon 
ka sa tanan, apil pa gani ang 
mga tiki diha sa pagpakpak.

buhata ang makahatag ug dungog
sa kalibotan. Ayaw mantsahi ang
imong nawong sa tinta. Labing
ginadili ang paghigop niini. 
Manilhig ka sa nataran, manghugas
sa tangkal. Ilubong ang mga iti sa
pati. Tayhopa ang tanang abog. 
Trapohi ang hugaw sa banggera.

kon mahimo mo kini, dungganon ka
usab. Sablayan ang imong liog sa mga
kalachuchi. Butangan ug rosa ang imong
bulsa. Daghang motagbo kanimo ug 
molamano. Isangyaw ang imong ngalan.
Buhatan pa ikaw ug rebulto didto sa
plaza.

ang kalibotan dunay sukod kanimo.
buhata ang maanindot. Kulita ang ang
maayo. Ipaambit lang ang makaayo
kaniya.

kon mahimo, kon dunay kamatooran nga
sakit, itago lang kana. Taboni. Ang tingog
sa hilanat, iloom.

dili ganahan ang kalibotan sa kamatooran
nga lum-it. Plantsaha kon mahimo lang.
Kon mahimo mo kini, higugmaon ka sa 
tanan. Dili ka nila patyon.

Apan, sayod ka gihapon, walay mabuhi 
hangtod sa kahangtoran bisan pag gihigugma
ka nilang tanan diha sa imong kalibotan.

Panginhas dire