2016/08/03

lahi nga panglantaw

sa matag tagsatagsang
panglantaw ang kwaknit
kaniya hingpit
apan sa laing libat nga
nagpasiplat
balikog ang kamot sa
kwaknit nga kataw-anang
giputus sa pako sama sa
sigbin kunuhay ang kon 
unsa ang iyang kalay-on
mao kuno usab ang iyang
kadul-on, maong ako sa
dihang milantaw sa dagat
mibahig sa akong hunahuna
mihaw-as sa akong 
pagbati, isip pahinungod
sa mga balod, wala ko
milihok, wala sang kahadlok.

Panginhas dire