2016/12/11

hagawhaw

ang matag pulong ang matag silaba
dunay ginikanan

wala lang kini kalit nga mitumaw nga
gikan sa hangin
sama sa usa ka gapnod nga karon ania
unya nawala 
nga walay hinungdan

hisgotan kini
pangitaon ang ngano, ang unsa
ang kanus-a

usahay makahilak ka sa imong 
naaninaw
dili lalim ang pagpanamin
diha sa pulong nga imong nalitok
sa lihok nga akong nasuntok
sa bulan sa kagabhion
sa balilihan

diha sa lamesa gisaloan ta ang mga
nahitabo
didto sa higdaanan didto sa dalan
didto sa lalom nga kagabhion
gilitok ko ang hagawhaw 
gibuhian mo ang kamingaw 
gibuak ta ang kahilom
nagliraw liraw ang sawomsom

kanus-a pa kaha nato hangpon ang 
kamatooran,
dili ko mahakop sa imong palad
dili ka nako mahanggab sa akong
ginhawaan

pagkanindot ang mga layo nga makita
di mo madungog ang subo nga tingog
di mo mahikap ang bugnaw nga patay...

Panginhas dire