2016/12/04

palad

mao man seguro ang iyang
palad

diha sa pagsigig sugod
pag-ayo sa mga guba
pagbalik sa mga nawala
pagbakwi sa mga pulong
pagtul-id sa mga nahiwi
paghulip sa mga gikitkit
pagpapas sa mga mantsa
pag-uli sa mga salag
paglabay sa mga basura
paglubong sa mga patay
pagkula sa mga nahugaw
pag-uli sa mga kabubut-on
pagtapak sa nasungi
pagbayad sa mga utang
pagsira sa mga nahuman

ang gitay-an ug naputol
nga tiil sa lingkoranan nga
puthaw
gipawilding

ang nabuak nga samin sa
bentana
gialisdan na usab

ang nahirig nga haligi sa
kusina
gipalig-onan

ang buslot nga atop 
gipangtapakan

nagtukod kag laing payag
sa baybayon

moabot na sila nga mogamit
ang mopuyo 

unya ikaw ang mopahawa
ang mawala

unya kadtong babayeng
taas ug suwang moingon

"si papa ang nagtanom 
nianang mga lubi 
siya ang nagtukod sa payag
iya ang bunsod
ang sakayan ang pukot"

dili ba wala pa man ang labat?
unsa may imong 
ikasulti kabahin niini?


init kaayo ang panahon
maligo ko
hawiri ang akong mga 
bukog
mosalom na ang akong
mga unod....

Panginhas dire