2016/12/09

usa ka lamang ka bato sa akong agianan....

makalibog
nganong higugmaon mo
man ang wala ug dili
gayod mahigugma
kanimo

kahinumdom ka ba
sa imong gihigugma nga
mikagiw, unya sa dihang
nahibalik mihisgot sa
iyang tinagoang gugma
diha kanimo?

mikagiw ka usab
misulat nga wala mo siya
higugmaa

ngano bang ganahan ka
mang magpasakit
sa tawong nahigugma na
kanimo?

nganong higugmaon mo
man ang walay gugma nimo?

unsang sakita kini nga
nagpabilin diha sa imong
kasingkasing?
unsa ba ang imong kasuko
sa kagahapon?

gisabot ko ikaw. aron mo
ako higugmaon, sugdan ko
gayod kini
sa dili ko pag-ambat kanimo,
wala ka sa akong kasingkasing
tagoan ko ikaw sa akong
bahag,
wala ka sa akong panglantaw
usa ka lamang ka bato
sa akong mga adlaw

Panginhas dire