2016/12/08

usa siya ka panday

gibunalan niyag kahoy
ang iyang magulang nga
naigod sa ulo, natumba,
mikirig, dayog kamatay.

"salbahis kadtong igsoona,
giatangan ako niya, gadalag
tigib, aron iya akong lubaon,

duna na siyay gipatay kaniadto
nga gitabangan namog bayad
ni nanay ug tatay, maong wala
siya mapriso, 

matag adlaw ang iyang gipangita
mao ang away, ang sumbagay,
ang tagay, 

niadtong adlawa iya kong
gisampalong, dayon iya kong
gigukod kay ako midagan,
dayog lipot niya sa ngitngit
ug gitagbo niya ako
aron lubaon sa iyang 
tigib,

maong wa na akoy
nahimo, nakapunit akog
dako ug taas nga kahoy
ug ako siyang giigo 
sa iyang agtang, maong
siya natumba, mikirig
dayog kamatay"

usa siya ka panday.
gikan siya namanday.

Panginhas dire