2016/03/17

ang wala pagbuhat sa angayang buhaton

ang pagbuhat sa angayang buhaton
sa kanunay anaa sa kalibotan sa mga
agta, naa sa ilang mga unta,
nga sa bata pa, ang masumbat,

"unta ni?" samtang siya gangisi
atubang sa isdang gakisikisi kay
napasol lagi,

og ngano ba kaha ang ang gibuhat sa
kanunay kana man hinoong dili unta
angayang buhaton

"unta ba gayod kini?" nangutana ang
yungit nga bata nga imong gipuyok

"mon, naa ang mon" dungan nimog punting sa bulan nga atua sa langit

wala mabuhat ang angayang buhaton
kalayo ang ugnan, hait ang mga lansang sa katre
ngiob ang lawak, nangutana ang katulugon kon anaa na ba siya

pait ang alingagngag
nangliki ang mga ngabil
bali ang kamot, piang ang tiil

bungol ang utok, liog natuok,
didto sa look, kunot ang ulok.

Panginhas dire