2016/03/02

paghinuklog

miduko ko
atubangan nimo
miluhod
milakaw nga nagluhod
miduko ko
gitabunan sa akong
mga kamot ang
akong nawong
gitagoan ang luha
nga nahulog sa salog
sa simbahan

gipangutana ko nimo
sa ikatulo kon
nakasulat ba pod kaha
ako og balak
halad kanimo

katulo nakong gitubag
nga wala
wala
ug wala gayod

Ginoo 


(kay wala ka
nagkinahanglan
niini)

miampo ba ako?
midayeg ba ako?
namati ba ako?
misalig ba ako?

kanimo, O Ginoo.

Panginhas dire