2016/03/18

kalimot sa pagkabata

 i

ang bata
makamaong molingaw
sa iyang 
kaugalingon gani wala pa
niya mahibaw-i kon
unsa ang pinulungan
sa kasakit
kon unsay ngalan anang
kamingaw

kon wala siya kauban
makigsulti siya sa
salampati nga dili nimo
makita

mokatawa siya sa anino
sa kahayag nga mitambo
diha sa iyang kuna

dako ang iyang hunahuna
ang molakaw sa layo apan
dili pa niya masugo ang
iyang mga tiil
giila-ila pa kini niya

ii

kita nga milabang na
sa ang-ang sa pagkabata
nakalimot na niini

wala na ang salapati
wala na pod ang mga anino
sa kahayag
unya bisan og kaila na
kaayo nato ang atong mga tiil
dili na nato masugo
unya dili sab ta mamugos

matag adlaw gikauban nato
ang kamingaw ang
kasakit
og kining tanan ilang
gikalipay og silang tanan
nagsadya
kay bason og ikaw na ang sunod
mawala
bag-o na usab ang ilang
mga takna.

Panginhas dire