2016/03/18

kabahin sa nasunod natong mga sugilanon

nagmugna tag sugilanon
sama sa atong mga katigulangan
kaniadtong taas kaayo ang ulan
unya natanggong tas balay

mao ra kining mga sugilanon
gikan nila paingon nato unya paingon
sab sa atong laing mga kaliwatan

sahay aron dili sumo atong balit-aron
ang sinugdanan himoong kataposan
unya dunay gamay usabon  dapit sa tunga
gani dunay pagtapos niini nga
makapanganga sa bag-ong namati

kita nga nahibalo sa unsay sunod
makamao na nga mopaitok
labi na kon daghan na kaayo ang mga
katarungan nganong dili nato
taposon ang mga kadena sa matag
sugilanon

pananglitan atong ingnon ang mga
bag-ong liwat nga kaniadto ang mga
humay ang managan paingon sa
kamalig ang mga prutas magpanawag
sa mga mokaon ang mga kasag didto
sa suba nanghangyo nga kuhaon ang
ilang mga paak

tungod sa kagutom karon tungod sa
kalaog sa uban ug uban pang mga
rason aron ang tanang mga dughan
mahupay aron ang mga buwak 
manubo sa atong kabuhukan aron
kadtong mga isdang dubok manghumot
didto sa iyang sugbaanan

moingon ka nga putlon nimo kining
mga bakak, nga dili ka ganahang mosunod
sa mga sayop nga paglaum: ikaw ang
bahala, ikaw ang among paaboton

wala giapil sa sugilanon nga didto
sa habog nga pangpang dunay napulo
ka mga batan-on ang nangambak
unya didto sa sa punoan sa balite dunay
duha ka managhigugmaay ang 
naghikog: dunay mga katarungan

ang mga sugilanon maoy mosugid
kanimo kon ngano og kanus-a

Panginhas dire