2016/03/26

kon unsa ang kinabuhi

gialirongan ka sa mga
sayop

ngano ba nga kining
mga abog ania pa man?

kanang tulo ka patay
nga ilaga nganong wala
pa man malubong?

ang imong kauban mikompisal
nga dili na siya mausab pa

ang iyang kabalikog kanunay
mao na gayod

gubot ang lawak unya ang
ang-ang sa hagdan buak

kanunay ka nga nangandoy
nga mausab unta kining tanan

apan walay kausaban, mibug-at
ang imong dalhonon

bisan gani sa gabii wala na
nimo makita ang mga bitoon

kanunay na lang ba ang 
mga dag-om, ang ulan?

mipahiyom siya nimo unya
miingon, nganong di mo man

higalahon ang mga abog ang
mga patay nga ilaga mahimong

ikaw na lang unta ang molubong
kanila aron usab mawala na ang

mga lagong. Mora kag mabuang
sa panghitabo, unya mipadayon

siya, ingon ana ang kinabuhi,
kon karon wala ka  pa mabuang

unya kon ang imong mga abaga
wa pa batiag kalaylay kon ang

ang imong mga tiil kasipaon
pa gihapan, nan, mipahiyom

siya gihapon, wala ka pa gihapon
nakat-on kon unsa ang kinabuhi.

Panginhas dire