2016/04/26

kay wala man gayod usab kami nabati nga kalipay

gipili ko ikaw
bisan ako mismo nagduda kon dili ba ikaw
mokaon
sa sama namo

dugay na ang mga katuigan 
gipangita namo ang sama nimo ug karon nga

ania ka na, misugal kami, among gipusta ang
among kalag

ang among kinabuhi hagbay rang nadagit
sa amo usang gisaligan kaniadto kay kami 

ang di kamaong mamili, nawad-an sa hunahuna
ug mosalig na lamang sa bisan kinsang moabot nga

morag sama usab namo, nga nagpaila sa iyang ngalan
nga pupareho ug tingog sa among mga ngalan

gitimbang-timbang na kini namo sa dugay nga panahon
ug among nasuta nga bisan pa kinsa kaninyo ang 

sa kaulahian mokaon sa sama namo, bisag hapit
na kami mahurot, wala na kami malisang niini

nadawat na namo nga kini mao ang among dangatan
unya kon mawala na kami dinhin  kana bang

wala nay mabilin pa kanamo , bisan pa ug anino na lamang
amo kining dawaton isip kapalaran, kay ug buot kwentahon

bisan usa ka pignit wala man sab kami nabati nga
kalipay, sukad masukad, wala gayod, wala gayod.

Panginhas dire