2016/04/04

latagaw

ako nga walay
gihunahuna nagmugna sa 
imong gustong madungog
gustong mahikap
gustong matilawan, ako

walay tumong, latagaw nga langaw
nga wala kabalo kon asa motugdong
 ug unsay tugdongan, walay

gihandom, walay kasuko.
ako, ang misulat sa balas, sa 
tubig, sa
hangin, apan ikaw nga nagmahal

kanako, naghatag matag pulong
matag kahulugan, gisapnay ang bisan
unsang gibungat nako,

ang panganod imong ginganlan
ang hangin imong gibutangan sa
dagway, 
ang akong kamot gihimo mong
mapa
sa dapit nga wala pa 
matugkad,

ang tanan dili na kana ako
imo na.

Panginhas dire