2016/04/17

mag-ila-ila pa gayod kita.

nakita mo
ang peligro, gihipos
mo kini
sama sa usa ka sulat
gikan sa imong
inahan,

sa dihang pati ikaw
wala na mitoo kanako sa
dihang ako usab nawad-an
na pod og pagtoo bahin nako,

mibiya ka
dili ko makahimo niini diri
kanako

maong bisan og wala na ako
mitoo kanako
ako gihapon kining gidawat

nakita ko ang tanan
nadungog ko usab apan unsa
ba ang gusto nimong mahitabo
bahin kanako?

kon akong biyaan kini
kinsa na lang ba ang mahibilin?

kalooy pod kaha
busa ania, ako kuyog nako
sa walay pag-usab bisan pa og
ako mismo wala na
mitoo nako

angay lang nga akong
labanan, kay kinsa pa ba ang
molaban kanako?

kalooy sab.
gilamano ko ang akong mga kamot
gihagkan ko kini pagkahuman

nagsulti ming duha,
mag-ila-ila pa gayod kita.

Panginhas dire