2016/08/04

alang sa akong katulugon....

naabtan nako ang batang
durong iyak kay gipukaw ug sayo
sa lola nga galuto pa ug pamahaw

gihatag kini sa iyang inahan
nga nangitag panginabuhian sa
halayong lugar

x x x xx

ang among iring nga uwagan
nagdala usab sa iyang bag-ong mga kuting
sa among kusina dayon ug hangad 
sa isda nga gibutang sa lamesa

x x x x 

makalolooy nga igsoon
gipatay siya sa iyang pagmahal sa iyang
mga anak nga dili na mopatoo kaniya

x x x x

ang tapolan nga bana
atua natulog pa
naghagok
nagpalaban sa iyang mga damgo

x x x x
inig kamata natong tanan
anaa ang reyalidad
nagsigig panura kanato

"abi ninyo ug magmalipayon kamo?
manononto ang kinabuhi
ayaw palabi anang iyang mga pasalig
giuwat ka lang
karon, ugma, hangtod na kana sa 
imong kataposang 
hunat sa imong kaliwat.....

Panginhas dire