2016/12/04

ayaw na og too anang gugmagugma

sadihangmi ingonsiyan
gagihig ugmakan
iyawalasi yamito
okabah iniini

layorasati
noodk aykinsa
baymoto
okab ahin sausaka
ba tan-on
ngahugo tpaugpa
nitunyaliso dangpangin
abuhing amahig
ugmasausa ka 
tigulangng kum-otnaog
nawong
kunot na ang agtang
loyloyna uglagay
bahonang pan-os
ngakan-on

Panginhas dire