2016/12/04

hingpit

gihatag ka
kanako
karon ko pa
lang
nahinumduman
kon nganong kaniadto
wala gayod ako
nakamatikod
karon wala na akoy
katungod pagpangutana
asa kadtong akong
kapikas

giusikan ko ang panahon
nga napangag na 
tungod sa akong pagpakabuta
pagpasagad
pagkatig-a

apan wala ko basoli kining
tanan
sa laing bahin
wala ako nagkinahanglan
ug kapikas

hingpit ako

 sa akong
kasubo
ug dili ko na kini
ikapamahin pa....

Panginhas dire