2016/04/01

ang hubog sa Barra

mitaas ang imong kilay
dayon nimong yarok sa 
usa ka basong tuba
talagsaon kining imong
pagkawalay-pagtoo unya
mikatawa ka nga morag 
hubog didto sa taboan sa
Barra anang udtong tutok.

miyango kausa apan sa 
ikaduha og ikatulo nanghiwi
lingo-lingo, morag di kadawat
sa akong kamatooran nga ako
wa katulog didtos Iceland.

Panginhas dire