2016/07/30

bahin ni A.

siya lang daw sa iyang
bag-ong  balay nga
gitukod dapit sa suok
nga lugar sa dili pa
maabot ang kalubihan
sa baybayon

bisan pa kuno ug wala
pa kini kaayo mahuman
iya na kining gipuy-an
nga siya lang usa ,..

mihatag siya sa iyang
numero nga ako sang
gidawat unya duna
siyay gisulti sa wala
pa siya milakaw kay
kuno duna siyay dinalian
nga buhaton

nga ambot ba, lahi
na, imbis ganahan ko
ania, gilood na man
hinoon nga kon di ko
moginhawa ug lalom
magpabilin ang akonG
pagkakasukahon....

Panginhas dire