2016/07/17

bulahan kadtong naghago unya mitoo

wala ka masayod sa
panghitabo didto sa likod
sa lawak

atua ang mga salabotan
nga dili na angay nimong
madunggan

ang midaog mao ang dili
matood
ang nalipay mao ang dili
angayan

kon ikaw mawad-an na sa
pagtoo sa imong kaugalingon
maoy mawala 

ang imong kaugalingon
magkabuang ug pangita nimo
unya ikaw dili na gayod makita

kon asa ka magdepende kini
sa imong pagtoo nga ning
kalibotana ang bulawan
makuha lamang sa kahago

salaon kini gikan sa lubog
nga tubig
ibulag kini sa lapok
pilion kini gikan sa mga
bato
ug sa kataposan gani
sunugon pa kini sa init
nga kalayo

Panginhas dire