2016/07/31

pangutan-a ang istrikto nga hardinero palihog

nakaangay ka sa
kaanindot sa iyang hardin
sa mga buwak

sa kaanindot sa naglinya
nga mga kahoy nga morag
kawhaan ka mga kaluha

walay milapas nga sanga
walay nasalaag nga dahon
walay balikog nga gamot
walay nalamog nga sagbot

pangutan-a kon ngano

adunay hardinero nga 
nag-atiman niini nga
istrikto kaayo nga sa
matag adlaw atua kanunay
nagbunglay sa mga
sagbot nga sa matag buwan
namul-ong, misukod sa mga
milapas dayog gamit sa
iyang sanggot aron 
putlon ang wala mitupong

pangutan-a ang hardinero

kon aduna bay mga pagbati 
ang mga dahon nga gitipi
ang mga sanga nga giputol
aron magtupong aron nindot
tan-awon 

alang kining tanan kanimo nga
gusto nga ang tanan hapsay
ug nindot gayod lantawon 

pangutan-a kon sila gisakitan
ba? kon sila nakaangay ba
sa kaanindot nga imong nakita?

pangutan-a kon ang mga dauban
wala ba gibatig kakapoy sa kalayo
nga siging siga sa kabuntagon 
hangtod na gani sa kagabhion?

pangutan-a ang mga abo diha sa
yuta, ang mga dahon kaniadto nga
buhi, ang mga sanga nga kaniadto
lig-on? pangutan-a ang aso nga
gihalad didto sa langit?

Panginhas dire