2016/07/30

kabag-ohan

ang mga wakwak nga
gipanghadlok kanato ni
nanay nakatabang kanato
sa pag-amping kanunay
diha sulod sa balay,

ang mga engkanto sa
punoan sa balete nakasalbar
sa dakong galastoon unta
didto sa hospital

manok nga itom manok
nga puti upat ka mameso
nilikit nga tabako ug ang
banggiitang balyan nga
nagpiyong diha sa iyang
mga gamhanang yamyam

naulian na ang kabuang
ni nong kasyo human sa
halad
nawala ang ugahip ni
gorio pinaagi lamang
sa tutho gamit ang luwa
ug mama

ang kapobrehon matootoohon
apan ayaw ka kay kon wala 
pa kining mga hitaboa
mag-unsa na lang kaha kita?

makalumos ang pagkawala sa
paglaum
makawalag gana sa pagpakabuhi
ang mga dili pa nato
madawat nga kamatooran 

didto sa atong gamay nga
balangay
kitang tanan nag-angay-angay
ug subad sa kahadlok, kalisang,

diha sa gamayng mangkok nga 
kalipay
atong gibahinbahin ang mga
mumho 

ang panapton nga daan atong
gitabastabas aron matabunan
ang atong pagkawalay-alamag
kon unsaon pagtintal nga moabot
sa atong kanihit ang gihandom
nga maayong kabag-ohan

Panginhas dire