2016/07/30

kataposang dahon

wala mawili ang
sanga sa kataposang
dahon nga
nahulog sa tiilan
sa kahoy

 nga gisilhig
sa tiguwang ug giapil
ug sunog didto
sa nataran paaso 
sa punoan sa mangga
aron kini mamunga

Panginhas dire