2016/07/03

ang anak sa saop sa akong amahan

ako sa
akong bahin kon 
adunay mangayo
dili nako balibaran
gani ako pa mang
pakapinan

sama niining anak sa
saop sa akong amahan
nga mipanaw na sa
laing kalibotan, ania,

sa iyang daghang 
sugilanon kabahin sa
pagkamala sa suba sa
marupay
sa pagkawat sa iyang
nati sa bungtod 
sa pagpangilad kaniya
sa ilang kapitan
sa pag-ihaw sa iyang
kanding nga giutang
unya wala mabayri
sa iyang himongaan
nga giatay


ako, mihatag sa akong
walay puas nga pagpamati
gipakapinan pa gani
nako sa daghang pagdungo
dungo sa iyang mga
yangungo.......

si papa kaniadto diha sa
iyang amahan
mohatag sa iyang kasaba
pakapinan pa gayod ug
laparo ug sagpa.....

ako man, maayong tawo,
walay komedya
mihatag sa pamilite
pakapinan pa ug
tuba sa akong manangite...

Panginhas dire