2015/12/31

alang kang M.

sa dihang gisirad-an mo 
ang usa ka lawak

sa dihang gipriso mo ang
uwak kuyog sa 
tulabong diha sa balay
nga walay pultahan og
bentana

gisulayan ko unta ikaw
og hangyo
nga dili mo kini padayonon
kay ako wala gayod
makauyon

apan sayod ako nga ikaw
tig-a og dili gayod mabag-o
diha sa imong
tugas nga baroganan

busa giablihan ko na usab
ang langob
nga akong gitagoan sa akong
mga bililhon

gipagawas nako ang salampati
gikuha ko ang mga lugas sa mais
duna koy gisabwag sa kabatoan
duna koy gipasutoy sa langit

ang dili mo itugot
akong buhaton
ang imong patyon akong
buhion
ang imong tagoan himoon
kong dayag
ang imong kangitngit sulayan
ko sa akong tinud-anay nga
paningkamot
nga kini mabalosan sa
usa ka kahayag.

Panginhas dire