2015/12/13

pagtugkad

sa akong mahinumdoman
kaniadtong gamay pa ako nga bata
habog ka kaayo kanako
mohangad pa ako
gani magtakilid pa ang akong 
panan-aw aron lang gayod 
masuta pag-ayo ang imong nawong
isip usa ka
talagsaong talan-awon

motutok kog dugay
dayon akong mabati ang mga pako
sa alibangbang
sulod sa akong kasingkasing nga
sa akong pagkabata
wala pa gayod nako hisabti pag-ayo

dugay kining nagpabilin sa akong
hunahuna
gani nahimo kining mga talamdan
sa akong mga
handumanan

karon nakaingon ko
higugmaon diay nato ang wala kanato
kadtong anaa kanila
sama sa punoan sa kahoy nga nagtubo
sa pikas luna
o kaha ba sa buwak nga milabong didto
sa pikas labat
sa wala pa kaayo nato maagii
tungod usab gani sa kalay-on
mas nindot kining lantawon
handomon
paninguhaon nga atong mahawiran
masimhot
maato

naghatag kinig kahaw-ang
kadtong dili maato
midako malapad ang maong kahaw-ang
og nahimo kitang gaan
sama sa gapas
sama sa panganod
mabati pa gani ang kagaan sa usa ka hangin
sa usa ka hunghong
dapit sa agtang

sa tumang kagaan gipalid kini
milutaw
og karon ania kita dinhing dapita
sa tungatunga sa langit og dagat

naghimamat
nag-ila-ila dayon
nagkasinabot
naghinabi
nangatawa diha sa pagsabot nga tanan
diay
dakong sayop og gani
sukad-sukad dili para ato
dili angayan
para atong pakamatyan

Panginhas dire