2016/09/01

hinuklog sud sa bus sa wala matulog

ang pasahero layo kaayo ug tinan-awan. 
Ang milantaw lahi sab ang gilantaw.
 Walay magpuyo sa bus.
bisag pareho silag gisakyan 
apan lahi ang ilang padulngan.
 Naay mouna ug kanaog. 
 Naay layo pa ang kanaugan.
 Naay bag-o pang  misakay. 
Naay nagbagutbot sa kaguot. 
Naay natulog sa kakapoy.
 Naay nagtanga.
 Naay nagplano nga manguot. 

walay magpabilin. 
Tanan gayod monaog.

Panginhas dire