2015/12/09

lit-ag

ang kabantogan
o kataas
o kalig-on

sahay mahimong
dangag

imbis nga mohangad
molantaw man hinoon sa
iyang
likod og sa iyang kinaubsan
nga kiting

og didto siya mokiay
mohagsa
maghubo
moluhod
mopiyong sa iyang
mga mata

gakson niya ang bato
samdan niya ang iyang kasingkasing
sa tunok sa batan-ong kahoy
nga walay gamot sa 
balason nga tambulig nga 
giliplipan sa sundang

kahibalo sa iyang dangatan
apan lagi kay tinuyoan man
antoson gayod niya ang
nilugdangan sa tanan

molit-ad siya
sa kasakit inig kahuman
sugsugon siya sa iyang
tanlag
molugti
mabuak ang ang tanang bildo
kaniya
magpasad sa karsada

kini ang iyang paglaom
sa mga ugma damlag
nga unta ikaw nga laing bantogan
gamhanan
habog taas kusgan

moabot dinhi, magdangag
ug sama kaniya
matunok og molit-ad
sa usa ka laing lit-ag
sa kapalarang bangag.

Panginhas dire